Walne zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

8 maja 2023r odbyło się Walne Zgromadzenie Członków naszego Stowarzyszenia. Tak jak co roku rozpoczęło się Mszą Świętą w Kościele Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Małopolskim.

Następnie przeszliśmy do sali parafialnej, gdzie zostało przedstawione sprawozdanie działalności Zarządu i sprawozdanie finansowe za 2022 rok. Zapowiedziano dalszą pomoc w kraju i zagranicą oraz udzielanie zapomóg losowych.

Omówiono przygotowanie organizacyjne i prawne przyjmowania dzieci z placówek wychowawczych do Rodzin Zaprzyjaźnionych na wakacjach.

Do Ropczyc i okolicznych miejscowości chce przyjechać w tym roku 40 dziewcząt, w wieku od 5 do 22 lat. Przyjeżdżają z Warszawy, Częstochowy, Miejsca Piastowego, Widełki k/Kolbuszowej i Mochnaczki k/Krynicy. Pobyt będzie trwał 3 tygodnie – 24 czerwca do 15 lipca br.

Organizatorem pobytu jest nasze Stowarzyszenie wspólnie ze Zgromadzeniem Sióstr Św.Michała Archanioła. Nadzór merytoryczny i formalny sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach.

Podjęto również temat Jubileuszu 30-lecia Rodzin Zaprzyjaźnionych – 5 lipca będziemy świętować obchody tego wspólnego dzieła.