Jak pomóc

Istnieje wiele form pomocy i każdy może wybrać najbardziej dla siebie odpowiednią:

– zgłosić się w maju – czerwcu i wyrazić chęć bycia Rodziną Zaprzyjaźnioną, czyli chętną do przyjęcia wychowanki z domu dziecka prowadzonego przez Siostry Michalitki, na 3 tygodnie w okresie wakacyjnym;

– zostać członkiem zwyczajnym stowarzyszenia poprzez zadeklarowanie składki członkowskiej;

– zostać członkiem wspierającym i wpłacać okazjonalnie datki na określone akcje stowarzyszenia;

– wspomagać stowarzyszenie datkami ze zbiórek publicznych;

– nowożeńcy mogą wspomóc podopiecznych stowarzyszenia w przybory szkolne, bajki, kolorowanki lub datki pieniężne pochodzące od swoich gości weselnych – zamiast kwiatów;

– zostać wolontariuszem stowarzyszenia i zaangażować się przy organizacji różnych przedsięwzięć.

 

Nr konta bankowego – 52 8642 1139 2013 3933 1524 0001 (PBS O/ Dębica)