Aktualności

Jubileusz 30-lecia rodzin zaprzyjaźnionych

2023-05-10


Walne zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

2023-05-09

8 maja 2023r odbyło się Walne Zgromadzenie Członków naszego Stowarzyszenia. Tak jak co roku rozpoczęło się Mszą Świętą w Kościele Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Małopolskim.

Następnie przeszliśmy do sali parafialnej, gdzie zostało przedstawione sprawozdanie działalności Zarządu i sprawozdanie finansowe za 2022 rok. Zapowiedziano dalszą pomoc w kraju i zagranicą oraz udzielanie zapomóg losowych.

Omówiono przygotowanie organizacyjne i prawne przyjmowania dzieci z placówek wychowawczych do Rodzin Zaprzyjaźnionych na wakacjach.

Do Ropczyc i okolicznych miejscowości chce przyjechać w tym roku 40 dziewcząt, w wieku od 5 do 22 lat. Przyjeżdżają z Warszawy, Częstochowy, Miejsca Piastowego, Widełki k/Kolbuszowej i Mochnaczki k/Krynicy. Pobyt będzie trwał 3 tygodnie – 24 czerwca do 15 lipca br.

Organizatorem pobytu jest nasze Stowarzyszenie wspólnie ze Zgromadzeniem Sióstr Św.Michała Archanioła. Nadzór merytoryczny i formalny sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach.

Podjęto również temat Jubileuszu 30-lecia Rodzin Zaprzyjaźnionych – 5 lipca będziemy świętować obchody tego wspólnego dzieła.


Życzenia świąteczne Wielkanoc 2023

2023-03-20


Przekaż 1,5% na Stowarzyszenie Nie bądź obojętny

2022-12-16


Życzenia Bożonarodzeniowe 2022

2022-12-16

Życzymy aby radość z dzielenia się dobrem i radość, jaka płynie z przyjścia na świat Zbawiciela, przenikała nasze myśli i serca, a pokój płynący z betlejemskiej stajenki pozwoli z nadzieją patrzeć na cały przyszły  rok 2023.


Mikołaj 2022

2022-12-16

Tak jak co roku Stowarzyszenie przekazało paczki mikołajkowe do 3 placówek wychowawczych “Nasz Dom” prowadzonych przez Siostry Michalitki. Serdecznie dziękujemy ofiarodawcom i sponsorom.


ŚWIĘTOWANIE 150 ROCZNICY URODZIN CZCIGODNEJ SŁUŻEBNICY BOŻEJ MATKI ANNY KAWOREK

2022-07-10
Na zaproszenie Sióstr Michalitek z Miejsca Piastowego 2 lipca odbyło się na ogrodzie u Sióstr spotkanie Rodzin Zaprzyjaźnionych i świętowanie 150 rocznicy urodzin Czcigodnej Służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek. Świętowanie było przedłużone na uroczystej Eucharystii z Nabożeństwem Fatimskim w Sanktuarium Świętego Michała Archanioła u Księży Michalitów.

PRZYJAZD DZIECI DO RODZIN ZAPRZYJAŹNIONYCH-WAKACJE 2022

2022-06-27

25 czerwca 2022 rozpoczął się pobyt 35 dzieci i młodzieży z placówek wychowawczych prowadzonych przez Siostry Michalitki.
Rodzinom Zaprzyjaźnionym serdecznie dziękujemy za życzliwość i otwarte serca.
p.s. Pobyt organizowany był po raz 29!

Walne zgromadzenie

2022-06-22

20 czerwca 2022 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków naszego Stowarzyszenia. Tak jak co roku rozpoczęło się Mszą Świętą w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Młp., a następnie w sali domu parafialnego toczyło się posiedzenie.

Podsumowaliśmy rok działalności Stowarzyszenia. Omówiliśmy sprawy bieżące oraz przygotowanie do wakacyjnego przyjazdu dzieci z placówek wychowawczych prowadzonych przez Siostry Michalitki do Rodzin Zaprzyjaźnionych. Przedstawiliśmy plany na kolejny rok działalności, które będą kontynuacją dotychczasowych inicjatyw w kraju i zagranicą, udzielanie zapomóg losowych oraz przedłużenie akcji “Uśmiech dziecka zamiast kwiatów”.


Pomoc Ukrainie

2022-05-03

Wspólnie z Fundacją Magnezyty włączyliśmy się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Środki wykorzystane były np. na zakup środków higienicznych, kocy, tymczasowy wynajem mieszkań.  Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.


Aktualizujemy naszą akcję “UŚMIECH DZIECKA ZAMIAST KWIATÓW”.

2022-05-03

Pomoc trafi do dzieci z placówek wychowawczych, na misje oraz dla ofiar wojny.


Życzenia świąteczne WIELKANOC 2022

2022-05-03

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE 2021

2021-12-23

WYJĄTKOWE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

2021-12-22


MIKOŁAJ 2021

2021-12-06

Coroczne prezenty mikołajkowe trafiły do placówki w Miejscu Piastowym. Serdecznie dziękujemy ofiarodawcom!


PODZIĘKOWANIA Z KAMERUNU

2021-11-10

Składamy serdeczne podziękowania dla Członków Stowarzyszenia za udzieloną nam pomoc materialną w sfinansowaniu akcji dożywiania dzieci z naszej wioski Balengou, które uczęszczają do działającego przy naszej misji Oratorium.  Zajęcia w Oratorium rozpoczęły się na początku października. Dzieci chętnie uczestniczą w  proponowanych aktywizacjach.  Dzięki funduszom jakie przekazało Stowarzyszenie „Nie bądź obojętny” nasi podopieczni mogą liczyć na ciepły posiłek po zakończonych  zajęciach. Dla wielu to wyjątkowe dni ponieważ mogą się najeść do syta.  Do Oratorium uczęszcza ok. 100 dzieci. Jest to duża gromadka, ale dzięki wsparciu życzliwych ludzi życie tych dzieci stało się radośniejsze. Nie  mamy własnych pomieszczeń i dzieci spożywają posiłki w naszym ogrodzie, często siedząc na murku. Dla nich jest to jednak rzecz nieistotna, ważne że mają pełny talerze.

Stowarzyszenie,  pomocą finansową wsparło również zakup artykułów szkolnych dla dzieci najbardziej potrzebujących. Zakupione zostały plecaki, długopisy, tabliczki, kredki i inne potrzebne dzieciom akcesoria.

Z serca Wam dziękujemy i polecamy w modlitwie.

 

Sr. Lidia Gumienna wraz z Dziećmi


Walne zgromadzenie

2021-09-15
14 września 2021r odbyło się Walne Zgromadzenie Członków naszego Stowarzyszenia. Rozpoczęło się Mszą Świętą w Kościele Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Małopolskim, homilię wygłosił ks Wiesław Matyskiewicz.
Następnie przeszliśmy do sali parafialnej gdzie podsumowano rok działalności. Naszym gościem była siostra misjonarka z Kamerunu Lidia Gumienna, która opowiedziała o swojej pracy i potrzebach na misji.
Omówiono tegoroczny wakacyjny pobyt dzieci z placówek wychowawczych w rodzinach zaprzyjaźnionych. Podjęto kwestię kontynuacji utrzymywania relacji poza okresem wakacyjnym.
Walne Zgromadzenie odbyło się zgodnie z ustalonym planem, Zarząd uzyskał absolutorium.
W dalszym ciągu będziemy pomagać w kraju i zagranicą, szczególnie dzieciom najbiedniejszym z placówek wychowawczych, świetlic terapeutycznych oraz wspierając finansowo dożywianie dzieci w Afryce na misji prowadzonej przez Siostry Michalitki.

RODZINY ZAPRZYJAŹNIONE-wakacje 2021

2021-06-17

Po rocznej przerwie powracamy z wakacyjną akcją. Około 30 dzieci z Placówek prowadzonych przez Siostry Michalitki spędzi część wakacji w Rodzinach Zaprzyjaźnionych.
Serdecznie dziękujemy za otwarte serca i domy.


KOLEJNE WIEŚCI Z KAMERUNU!

2021-05-20

Na początku maja otrzymaliśmy podziękowania od sióstr misjonarek i dzieci z Kamerunu. Treść listu można zobaczyć tutaj. Siostry przesłały nam również kilka zdjęć dzieci w trakcie zajęć.


ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2021

2021-04-17


Życzenia Bożonarodzeniowe 2020

2020-12-20


Mikołaj 2020

2020-12-20

Tak jak co roku Stowarzyszenie przekazało paczki mikołajkowe do 3 placówek wychowawczych “Nasz Dom” prowadzonych przez Siostry Michalitki. Serdecznie dziękujemy ofiarodowcom i sponsorom. Prezenty jak widać na zdjęciach bardzo się podobały i przyniosły dużo uśmiechu!

 


WIADOMOŚĆ OD SIOSTRY LIDII CSSMA , MISJONARKI Z KAMERUNU, 05.11.2020 :

2020-11-17

Bardzo dziękuję za wsparcie finansowe, które otrzymałam od Stowarzyszenie w lutym 2020r.

Początkowo pieniądze miały być przeznaczone na zorganizowanie kolonii wakacyjnych dla dzieci z okolicznych wiosek. Niestety pandemia Covid-19 uniemożliwiła tę inicjatywę a jednocześnie spowodowała  duże zubożenie ludności. Po zebraniu informacji od katechistki pracującej w miejscowości Ndipta, zdecydowałyśmy objąć pomocą dzieci z tej wioski.  Miejscowość ta oddalona jest od naszej Misji kilkanaście kilometrów ale dojazd do tego miejsca jest bardzo trudny zwłaszcza w porze deszczowej, gdyż są to tereny górzyste a drogi są nieutwardzone. Po rozeznaniu potrzeb z jakimi borykają się rodziny ubogie i wielodzietne, podjęłyśmy decyzję zakupu artykułów szkolnych (plecaków,zeszytów,długopisów,strojów gimnastycznych) dla 25 dzieci.

Bardzo dziękujemy za życzliwość i hojność okazywaną dzieciom z Kamerunu. Większość z nich pochodzi z bardzo ubogich rodzin utrzymujących się z pracy na roli (ziemia uprawiana jest przy użyciu motyki) i żyjących w bardzo skromnych warunkach.  Dzięki Waszemu wsparciu dzieci te mogą nosić zeszyty w plecakach, mają czym pisać i mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych. To również duża pomoc dla rodzin tych dzieci ponieważ za zaoszczędzone pieniądze mogły kupić więcej żywności.

 

Z serca Wam dziękujemy i pamiętamy w modlitwie.

s. Lidia Gumienna

 

 


Walne zgromadzenie

2020-06-16
15 czerwca 2020 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „ Nie bądź Obojętny”.Rozpoczęło się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach o godz. 18.00. Następnie w sali Domu Parafialnego przy ul. Słowackiego w Ropczycach odbył się dalszy ciąg Zgromadzenia. Zostało m.in. przedstawione sprawozdanie działalności Zarządu i sprawozdanie finansowe za 2019 rok.
Wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia na kolejną kadencję. Prezesem Zarządu został pan Krzysztof Miąso.

Życzenia Wielkanocne 2020

2020-04-04


Życzenia Bożonarodzeniowe

2019-12-26

Podziękowania z Kamerunu

2019-11-25

W połowie listopada otrzymaliśmy podziękowania z Kamerunu. Treść listu można znaleźć tutaj.

 


UŚMIECH DZIECKA ZAMIAST KWIATÓW

2019-07-21
Z radością informujemy, że dwie kolejne pary uczestniczyły w naszej akcji. Goście weselni Justyny i Adama z Ropczyc oraz Moniki i Tomasza z Rzeszowa zamiast kwiatów podarowali książki i artykuły szkolne. Zostaną one przekazane do domu samotnej matki, świetlic i oratoriów oraz do Afryki.
Młodym parom oraz ich gościom serdecznie dziękujemy za udział i otwarte serce.

22.06.-13.07 2019 – POBYT DZIECI I MŁODZIEŻY U RODZIN ZAPRZYJAŹNIONYCH.W TYCH 3-TYGODNIOWYCH WAKACJACH UCZESTNICZYŁO 35 RODZIN.

2019-07-21
Więcej o przyjeździe można przeczytać i obejrzeć na:
https://michalitki.pl/news.php?readmore=1606

Walne zgromadzenie

2019-07-21
25 kwietnia 2019r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków naszego Stowarzyszenia. Rozpoczęło się Mszą Świętą w Kościele Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Małopolskim.
Następnie przeszliśmy do sali parafialnej gdzie podsumowano rok dzialalnosci. Omówiono przygotowanie organizacyjne i prawne przyjmowania dzieci z placówek wychowawczych do rodzin zaprzyjaznionych na wakacjach. Zalecono dalszą pomoc w kraju i zagranicą, udzielanie zapomóg losowych oraz kontynuowanie akcji “Uśmiech dziecka zamiast kwiatów”. Przedstawiono szczegółowo wydatki związane z uzyskaniem 1% jako organizacji pożytku publicznego. Z tych źródeł wspomaga się np.oratoria,świetlice dla dzieci wymagajacych opieki popoludniowej nie tylko z Podkarpacia, ale całego kraju.
Gościliśmy siostre misjonarke Lidie, która omówila sytuację dzieci w Afryce-obecny tam głód i ubóstwo. Wskazała możliwości pomocy.

Życzenia Wielkanocne 2019

2019-07-21

Przekaż swój 1% podatku!

2018-12-29

Po raz kolejny pomagamy dzieciom w Afryce

2018-12-29

Nasza pomoc trafi na misje w Kamerunie. Dotacja zostanie przeznaczona na dożywianie dzieci. We wniosku skierowanym do naszego Stowarzyszenia możemy przeczytać: “Najskuteczniejszym produktem w leczeniu niedożywienia małych dzieci jest witaminizowane mleko w proszku oraz odżywki, lecz te są bardzo drogie. W szkołach, przedszkolach i oratoriach siostry, na miarę możliwości finansowych, organizują treściwe posiłki, które często są jedynym w ciągu dnia dla podopiecznego”.


Życzenia Świąteczne i Noworoczne

2018-12-29

Mikołaj 2018

2018-12-29

Na początku grudnia odwiedziliśmy 3 placówki wychowawcze “Nasz Dom” prowadzone przez Siostry Michalitki. Termin wizyt nie był przypadkowy – mikołajowe prezenty musiały trafić do odbiorców!


JUBILEUSZ 22.09.2018R

2018-10-02

Około 220 osób uczestniczyło w obchodach Jubileuszu 25-lecia współpracy Rodzin Zaprzyjaźnionych ze Zgromadzeniem Sióstr Świętego Michała Archanioła.

W programie znalazło się m.in.:

  • powitanie przez Matkę Generalną, Siostry i Wychowanki,
  • złożenie kwiatów i modlitwa w Krypcie Matki Anny Kaworek,
  • Msza Św. Dziękczynna pod przewodnictwem Ks. Bsp. Stanisława Jamrożka w Kaplicy M. Bożej Niepokalanej,
  • konferencje na temat historii Zakonu, współpracy z Rodzinami Zaprzyjaźnionymi,
  • podziękowania i radosne świętowanie przy wspólnym posiłku,
  • spotkanie dziewcząt z placówek Sióstr Michalitek ze swoimi ciociami i wujkami,

Za ten niezapomniany czas wszystkim dziękujemy. Szczególnie Siostrom, które wspaniale zorganizowały i przygotowały obchody Jubileuszu. Następny za 25 lat.


Rok jubileuszowy 25-lecia współpracy Rodzin Zaprzyjaźnionych z Katolickimi Placówkami Wychowawczymi “Nasz Dom”

2018-09-10
32 wychowanki z Placówek prowadzonych przez Siostry Michalitki 14 lipca rozpoczęły 3-tygodniowy wakacyjny odpoczynek u Rodzin Zaprzyjaźnionych.
Za ten szczególny czas wszystkim ciociom i wujkom dziękujemy.
Serdecznie zapraszamy na wspólnie świętowanie Jubileuszu 22 września w Miejscu Piastowym.

Uśmiech dziecka zamiast kwiatów

2018-05-12

Serdecznie dziękujemy kolejnej młodej parze – Karolinie i Jakubowi – za włączenie się w akcję Stowarzyszenia UŚMIECH DZIECKA ZAMIAST KWIATÓW. Datki od gości weselnych zostaną przekazane dla Domu Samotnej Matki i Dziecka w Przemyślu.
usmi_zam_kwi


Walne zgromadzenie

2018-05-12

10 kwietnia 2018 roku miało miejsce Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie – Nie bądź obojętny. Rozpoczęło się Mszą Świętą w Kościele Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Młp., a następnie w sali domu parafialnego odbyło się posiedzenie.
Podsumowano rok działalności Stowarzyszenia. Omówiono sprawy bieżące, przedyskutowano formy pomocy dla dzieci głodujących w Afryce oraz przedstawiono plany na następny rok – w szczególności 25-lecie Rodzin Zaprzyjaźnionych (przez ten okres ponad 200 Rodzin Zaprzyjaźnionych przyjęło ok.1000 pobytów dzieci, współpracowało w dziele wychowania dzieci i młodzieży z placówek wychowawczych prowadzonych przez Siostry Michalitki). We wrześniu zostało zaplanowane piękne świętowanie tego wspólnego dzieła.


Wolontariusz Roku 2017

2018-05-12
Z radością informujemy, że nasze Stowarzyszenie zostało wyróżnione tytułem WOLONTARIUSZ ROKU 2017 Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

wol


Wielkanoc 2018

2018-03-26

Z radością informujemy, że jesteśmy już organizacją pożytku publicznego i od nowego roku możemy otrzymać 1% podatku.

2017-12-14

Wesołych Świąt!

2017-12-14

W 2017 r Stowarzyszenie objęło pomocą mikołajową 31 wychowanków domów dziecka. Wspomogliśmy też oratorium i świetlice w Paragwaju.

2017-12-14

15.07.2017r – zakończenie 3-tygodniowego pobytu u Rodzin Zaprzyjaźnionych.​

2017-08-04

Pożegnania czas.


24.06.2017- Przyjazd dzieci i młodzieży do Rodzin Zaprzyjaźnionych na 3-tygodniowe wakacje. Pobyt organizowany po raz 24.

2017-06-30

Wakacyjna pomoc

2017-06-06

Aktualnie wspomagamy świetlice wychowawcze z różnych miast Polski w organizowaniu, a zwłaszcza współfinansowaniu kolonii letnich. Akcją tą obejmujemy ok.100 dzieci i młodzieży.


Coroczne szkolenie Rodzin Zaprzyjaźnionych.

2017-05-27

Przygotowujemy się do przyjazdu naszych Gości na wakacje. Około 40 dzieci z placówek wychowawczych Sióstr Michalitek w Rodzinach Zaprzyjaźnionych będzie przebywać w okresie od 24.06-15.07 2017 r.


Walne zgromadzenie

2017-04-25

24 kwietnia 2017r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków naszego Stowarzyszenia. Rozpoczęło się Mszą Świętą w Kościele Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Małopolskim. W Galerii można obejrzeć zdjęcia z tego spotkania, a w najbliższym czasie zostanie opublikowane sprawozdanie.


Podziękowania z Kamerunu

2017-03-20

Na początku marca otrzymaliśmy podziękowania od sióstr misjonarek i dzieci z Kamerunu. Treść listu można zobaczyć tutaj.


WŁĄCZYLIŚMY SIĘ W AKCJE CARITAS – POLSKIE RODZINY RODZINOM SYRYJSKIM

2017-02-16

 

Przez okres 6 miesięcy bierzemy udział w akcji Caritas RODZINA RODZINIE. Będziemy pomagać 4-osobowej rodzinie z Aleppo: Michel lat 41, Silvana lat 40 oraz ich dzieciom 10-letni Edwar i 8-letni Patrek.

Jest to bardzo biedna rodzina, bez źródeł dochodu i pracy. Potrzebują żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga. Potrzebują również opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania oraz opału na zimę. Dużym wydatkiem jest także dostęp do prądu z generatorów, który sukcesywnie drożeje w związku z przedłużającą się wojną.


Roczne podsumowanie naszej działalności

2016-12-16

Zapraszamy do zapoznania się z życzeniami i podsumowaniem rocznej działalności Stowarzyszenia.


Wizyta Św. Mikołaja

2016-12-16

Na początku grudnia Św. Mikołaj ze stowarzyszenia odwiedził placówki wychowawcze “Nasz Dom”. Poniżej kilka zdjęć z tejże wizyty.

 

 


Pomagamy w Afryce

2016-12-11

Wspomagamy i dożywiamy dzieci w Paragwaju i Kamerunie.

 


Podziękowania z Paragwaju

2016-11-14

Na początku listopada otrzymaliśmy list z Paragwaju od posługujących tam Sióstr Michalitek. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z pracy w tamtejszym Oratorium. Poniżej załączamy list.
Podziękowania


Witamy

2016-07-12

Witamy na stronie Stowarzyszenia “NIE BĄDŹ OBOJĘTNY”.
Będą Państwo mogli zapoznać się tutaj z założeniami działalności, obejrzeć zdjęcia ze spotkań i dowiedzieć się o nadchodzących wydarzeniach.