STOWARZYSZENIE POMOCY

DZIECIOM I RODZINIE

Nie bądź obojętny - Stowarzyszenie na rzecz pomocy rodzinie Ropczyce, Sędziszów Małopolski

Każdy Twój gest i Twoja życzliwość poprzez nasze Stowarzyszenie trafią we właściwe ręce

Otwieramy swoje serca i wspomagamy dzieci i młodzież potrzebujące pomocy, dzieci poszukujące ciepła i miłości.

Wspieramy rodziny potrzebujące.