WIADOMOŚĆ OD SIOSTRY LIDII CSSMA , MISJONARKI Z KAMERUNU, 05.11.2020 :

Bardzo dziękuję za wsparcie finansowe, które otrzymałam od Stowarzyszenie w lutym 2020r.

Początkowo pieniądze miały być przeznaczone na zorganizowanie kolonii wakacyjnych dla dzieci z okolicznych wiosek. Niestety pandemia Covid-19 uniemożliwiła tę inicjatywę a jednocześnie spowodowała  duże zubożenie ludności. Po zebraniu informacji od katechistki pracującej w miejscowości Ndipta, zdecydowałyśmy objąć pomocą dzieci z tej wioski.  Miejscowość ta oddalona jest od naszej Misji kilkanaście kilometrów ale dojazd do tego miejsca jest bardzo trudny zwłaszcza w porze deszczowej, gdyż są to tereny górzyste a drogi są nieutwardzone. Po rozeznaniu potrzeb z jakimi borykają się rodziny ubogie i wielodzietne, podjęłyśmy decyzję zakupu artykułów szkolnych (plecaków,zeszytów,długopisów,strojów gimnastycznych) dla 25 dzieci.

Bardzo dziękujemy za życzliwość i hojność okazywaną dzieciom z Kamerunu. Większość z nich pochodzi z bardzo ubogich rodzin utrzymujących się z pracy na roli (ziemia uprawiana jest przy użyciu motyki) i żyjących w bardzo skromnych warunkach.  Dzięki Waszemu wsparciu dzieci te mogą nosić zeszyty w plecakach, mają czym pisać i mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych. To również duża pomoc dla rodzin tych dzieci ponieważ za zaoszczędzone pieniądze mogły kupić więcej żywności.

 

Z serca Wam dziękujemy i pamiętamy w modlitwie.

s. Lidia Gumienna