Walne zgromadzenie

20 czerwca 2022 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków naszego Stowarzyszenia. Tak jak co roku rozpoczęło się Mszą Świętą w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Młp., a następnie w sali domu parafialnego toczyło się posiedzenie.

Podsumowaliśmy rok działalności Stowarzyszenia. Omówiliśmy sprawy bieżące oraz przygotowanie do wakacyjnego przyjazdu dzieci z placówek wychowawczych prowadzonych przez Siostry Michalitki do Rodzin Zaprzyjaźnionych. Przedstawiliśmy plany na kolejny rok działalności, które będą kontynuacją dotychczasowych inicjatyw w kraju i zagranicą, udzielanie zapomóg losowych oraz przedłużenie akcji “Uśmiech dziecka zamiast kwiatów”.