Walne zgromadzenie

14 września 2021r odbyło się Walne Zgromadzenie Członków naszego Stowarzyszenia. Rozpoczęło się Mszą Świętą w Kościele Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Małopolskim, homilię wygłosił ks Wiesław Matyskiewicz.
Następnie przeszliśmy do sali parafialnej gdzie podsumowano rok działalności. Naszym gościem była siostra misjonarka z Kamerunu Lidia Gumienna, która opowiedziała o swojej pracy i potrzebach na misji.
Omówiono tegoroczny wakacyjny pobyt dzieci z placówek wychowawczych w rodzinach zaprzyjaźnionych. Podjęto kwestię kontynuacji utrzymywania relacji poza okresem wakacyjnym.
Walne Zgromadzenie odbyło się zgodnie z ustalonym planem, Zarząd uzyskał absolutorium.
W dalszym ciągu będziemy pomagać w kraju i zagranicą, szczególnie dzieciom najbiedniejszym z placówek wychowawczych, świetlic terapeutycznych oraz wspierając finansowo dożywianie dzieci w Afryce na misji prowadzonej przez Siostry Michalitki.