Walne zgromadzenie

15 czerwca 2020 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „ Nie bądź Obojętny”.Rozpoczęło się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach o godz. 18.00. Następnie w sali Domu Parafialnego przy ul. Słowackiego w Ropczycach odbył się dalszy ciąg Zgromadzenia. Zostało m.in. przedstawione sprawozdanie działalności Zarządu i sprawozdanie finansowe za 2019 rok.
Wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia na kolejną kadencję. Prezesem Zarządu został pan Krzysztof Miąso.