W 2017 r Stowarzyszenie objęło pomocą mikołajową 31 wychowanków domów dziecka. Wspomogliśmy też oratorium i świetlice w Paragwaju.