Coroczne szkolenie Rodzin Zaprzyjaźnionych.

Przygotowujemy się do przyjazdu naszych Gości na wakacje. Około 40 dzieci z placówek wychowawczych Sióstr Michalitek w Rodzinach Zaprzyjaźnionych będzie przebywać w okresie od 24.06-15.07 2017 r.