Aktualizujemy naszą akcję “UŚMIECH DZIECKA ZAMIAST KWIATÓW”.

Pomoc trafi do dzieci z placówek wychowawczych, na misje oraz dla ofiar wojny.